@KTzone » 消閒 - 電影討論 » 《少年Pi的奇幻漂流》 - 意味深長的電影


2012-11-25 10:00 sosoyoung
《少年Pi的奇幻漂流》 - 意味深長的電影

《少年Pi的奇幻漂流》 - 意味深長的電影

這個揉合童話與現實之間的奇幻故事是由長大成人後的男主角Pi憶述過來的,影片的前半部是描寫男主角兒時的成長環境,當中談及了一些宗教信仰問題,好讓為後面的劇情作鋪墊,如純以娛樂的角度來看的話,前半部的劇情較為冗長緩慢,感覺遲遲未入正題。到了中段,男主角一家人遇上海難,最後只有男主角與一隻孟加拉虎成功脫險,之後的故事就是講述人虎如何同舟、共同渡過海上飄流的227天,從而透過這樣的劇情表達出宗教信仰、人性意志與大自然定律等訊息來,若然撇開這些背開的寓意,除了多幕海上奇觀與神秘島嶼的奇景具可觀性外,整個劫後餘生的過程其實相當平淡。

琴日睇左,,好彩唔係睇3D,,3D場面唔多,,睇2D已經OK,,個人都覺得畫面真係靚,,好細緻同瑰麗,,
開頭同中段都有點悶
但係為左結尾而鋪排.,,所以睇埋結尾就覺得整體都OK
同埋個結果真係好有意思,,比人好多想像空間,,亦教人珍惜眼前人
所以幾中意呢套戲
唔知大家睇左又覺得點呢

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.