@KTzone » 消閒 - 有趣笑話 » 吃啞巴虧


2016-6-24 15:01 ladymingtian
吃啞巴虧

有一天,三個女人在山上割草,一個啞子男人放 牛走過。甲女說:“他會不會那個?”乙女說:“哪不會!”丙女說:“他又啞又傻,怎麼會?”乙女、丙女一個說會一個說不會,互不相讓,爭執不下。甲女說: “試一下不就知道了。”乙女對丙女說:“你說他不會你試吧。”丙女賭氣說:“試就試,怕他。”於是,甲女打手語把啞巴叫過來,指向丙女。啞巴見有女人躺在 地上,他就走過去脫掉褲子撲上去。丙女被啞巴壓住,慌亂起來,一邊爭紮一邊“他會的,他會的……”地叫。甲、乙女見後大笑起來,她們忘記去解救丙女,等笑 夠了回過神來時,啞巴已經做完事了,丙女吃了啞吧虧。[url=http://blog.xuite.net/zuilemeng/blog/426426681][color=#000000]學練並舉,成[/color][/url][url=http://shuipingzi.yoka-yoka.jp/e1949836.html][color=#000000]竹在胸,敢問逐鹿群[/color][/url][url=http://wumenmen.blogoo.ne.jp/e3596669.html][color=#000000]雄今何在?[/color][/url][url=http://cxsdb.pokebras.jp/e318667.html][color=#000000]師生同志[/color][/url][url=http://blog.ulifestyle.com.hk/blogger/aiqinghaoleis/2016/06/大城市,再見!/][color=#000000],協力![/color][/url][url=http://vfvvxcvxc.blog.jp/archives/62228303.html][color=#000000]攻關.[/color][/url]
  

2017-9-26 23:59 cicij
[url=http://www.5990.com.tw/]汽車借款[/url]
[url=http://typ33.tw/]免留車[/url]
[url=http://www.typ63.tw/]免留車[/url]
[url=http://www.z83.tw/index.html]免留車[/url]
[url=http://www.a84.tw/index.html]台北當鋪[/url]
[url=http://www.typ91.tw/]中壢汽車借款[/url]       
[url=http://money38.tw/]新莊區借款[/url]
[url=http://yq.money38.tw/]三民區永慶當舖[/url]
[url=http://www.money48.tw/]三重區機車借款免留車[/url]
[url=http://b02.tw/]汐止區汽機車借款[/url]
[url=http://c03.tw/]信義區汽機車借款[/url]
[url=http://z39.tw/]ktzhk.com汽機車借款[/url]
[url=http://y38.tw/]內湖區汽車借款[/url]
[url=http://a58.tw/]苓雅區借錢[/url]
[url=http://u33.tw/]三民區借錢[/url]
[url=http://v35.tw/]新興區機車借款[/url]
[url=http://w36.tw/]前鎮區當鋪[/url]
[url=http://www.h19.tw/]汐止區汽車借款[/url]
[url=http://typ32.tw/]鳳山區借錢[/url]
[url=http://money23.tw/]板橋區工商融資[/url]
[url=http://money3c.tw/]土城區工商融資[/url]
[url=http://money33.tw/]新莊區工商融資[/url]
[url=http://money53.tw/]中和區工商融資[/url]
[url=http://money12.tw/]中和區工商融資[/url]
[url=http://typ73.tw/]萬華區工商融資[/url]
[url=http://typ85.tw/]信義區工商融資[/url]
[url=http://typ95.tw/]ktzhk.com工商融資[/url]
[url=http://typ16.tw/]ktzhk.com工商融資[/url]
[url=http://money63.tw/]中山區工商融資[/url]
[url=http://j21.tw/]中山區工商融資[/url]
[url=http://typ26.tw/]中正區工商融資[/url]
[url=http://www.fsdangpu.com/]佛山白银回收[/url]
[url=http://ds.g18.tw/]新興區大盛當舖[/url]
[url=http://cs.g18.tw/]三民區昌順當舖[/url]
[url=http://www.chiyung.tw/]登報遺失[/url]
[url=http://jy.typ32.tw/]鳳山區借錢[/url]
[url=http://sy.u58.tw/]鳳山區借錢[/url]
[url=http://typ57.tw/]三民區借款[/url]
[url=http://gc.u58.tw/]三民區當舖[/url]
[url=http://ss.j40.tw/]松山區借錢[/url]
[url=http://nh.j40.tw/]內湖區汽車借款[/url]
[url=http://zs.c13.tw/]汐止區當舖[/url]
[url=http://dt.c13.tw/]ktzhk.com借錢[/url]
[url=http://jh.money-88.tw/]左營區借款[/url]
[url=http://gw.money-88.tw/]鳳山區借錢[/url]
[url=http://ga.money-88.tw/]南梓區免費估價[/url]
[url=http://tp.money-88.tw/]苓雅區借錢[/url]
[url=http://u58.tw/]機車借款[/url]
[url=http://star41.048.com.tw/]左營區金弘當舖[/url]
[url=http://8big.tw/]台北推拿[/url]
[url=http://star47.048.com.tw/]三民區當鋪[/url]
[url=http://c01.eightbig.tw/]松山SPA推薦[/url]
[url=http://c02.eightbig.tw/]永和SPA推薦[/url]
[url=http://c03.eightbig.tw/]松山SPA推薦[/url]
[url=http://V01.g18.tw/]中山區當舖[/url]
[url=http://V02.g18.tw/]三重區房地二三胎[/url]
[url=http://V03.g18.tw/]五股區房地二三胎[/url]
[url=http://V04.g18.tw/]新莊房地二三胎[/url]
[url=http://V05.g18.tw/]蘆洲房地二三胎[/url]
[url=http://eightbig.tw/]台中SPA[/url]
[url=http://www.typ13.tw/]新竹汽車借款[/url]
[url=http://www.typ75.tw/]新竹汽車借款[/url]
[url=http://www.typ82.tw/]新竹汽車借款[/url]

頁: [1]
查看完整版本: 吃啞巴虧


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.