@KTzone » 消閒 - 電影討論 » 邊間戲院服務態度最差?


2008-5-14 22:09 cat0316
香港咁多間戲院....究竟UA....百老匯....嘉禾....邊個機構服務態度呢?原因又會係咩呢.......

2008-5-14 23:13 MR-man
有次我和朋友到鑽石山那間戲院....好似叫嘉禾
那天公眾假期...因為冇食午飯...就打算買些爆谷和燒賣邊睇邊食...
看見很多人排隊...好在早入場~
買食物時侯...佢地都唔知係咪死左全家咁款...又冇笑容...黑哂口面
有個仲應該係他們的經理/主任都係咁...我見她的服飾特別不同
雖然幾廿蚊野食...唔好話期望太高~但都唔洗咁樣呀

還有那些新裝修...真係唔裝好過裝
又冇指示燈....播緊咩都唔知
百老匯 amc 都有個LED燈箱SHOW緊播咩啦

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.